Dr Petar Dinić

Dr Petar Dinić je završio Medicinski fakultet u Beogradu i specijalizaciju iz fiziologije na VMA. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Torontu i radio doktorat iz oblasti neurofiziologije u Kolumbiji (SAD). Deset godina je predavao fiziologiju i stres menadžment na fakultetima u Torontu, Kolumbiji i Atlanti. Fakultet za hiropraktiku završio je u Atlanti (SAD), a zatim i specijalizaciju u trajanju od dve godine iz tehnike Atlas Ortogonal. Jedan je od četiri hiropraktičara u Evropi koji se bave ovom potpuno neosetnom metodom korekcije prvog vratnog pršljena – atlasa.

Doktor Dinić smatra da je u lečenju potrebna integracija različitih znanja i zalaže se za lečenje prirodnim putem, bez preterane i neopravdane upotrebe lekova i operacija. Pristupajući lečenju sa holističkog aspekta, smatra da medicina XXI veka treba da bude usmerena na podizanje nivoa zdravlja i otklanjanje uzroka obolevanja koji leže u nepravilnim životnim navikama, umesto da se svodi na puko suzbijanje simptoma lekovima.