DUHOVNA MEDICINA

//ordinacijazivot.com/wp-content/uploads/2017/08/Dr-Petar-Dinic_Duhovna-medicina_Korice_za-stampanje-scaled.jpg
Naručivanje putem e-maila Naručivanje putem telefona
  • Izdavač Petar Dinić
  • Tehnički podaci: 400 str., ilustrovano, format 24 cm, meki povez, latinica, godina izdanja 2022
  • Za naručivanje:
    e-mail: hiropraktor@ordinacijazivot.com
    telefon: 011 228 4186
  • Cena knjige je 1000 dinara.
  • Troškovi slanja nisu uračunati u cenu.

Knjiga Duhovna medicina dr Petra Dinića nastala je u cilju pružanja podrške svima onima koji se staraju o zdravlju svog tela i duše, bilo da se nalaze u procesu lečenja ili jednostavno teže zdravim izborima u životu.

Među brojnim izdanjima sa temom zdravlja i duhovnosti ova knjiga zauzima značajno mesto. Polazeći od večne čovekove potrebe za celovitošću ostvarenom kroz vezu između vidljivog i nevidljivog sveta, autor upućuje na to da svako u sebi nosi neku skrivenu duhovnu silu koja upravlja materijalnim pojavama i bićem. Na bazi te ideje kroz istoriju su nastajale razne duhovne prakse, a u medicini to bi podrazumevalo da se fizička strana ne može razdvajati od misli, emocija, uverenja, stanja duha i duše.

Danas, u vreme kada je čovek uspešno produžio svoj biološki vek i kada su tehnološka dostignuća vidljiva na svakom koraku, holistička paradigma zamenjena je novom, materijalističko-redukcionističkom, potiskujući sve širine i dubine ljudskog bića u sferu religije. Za nauku koja nije mogla da objasni taj ogromni nevidljivi svet, on je prestao da postoji. Time je narušena čovekova potreba za celovitošću, pa i zdravljem, o kojem se može govoriti samo kao sklopu fizičkog, duhovnog i duševnog zdravlja u čoveku. Pritom se ne sme zaboraviti da su na celovitom (holističkom) pristupu zasnovane i Hipokratova (zapadna) i kompletna istočna medicina.

Kroz razmišljanja o duhovnosti, autor otkriva da se svemu nevidljivom u čoveku možemo približiti na posebne načine. Na kvantnom nivou mi svakodnevno gradimo svoje telo jer je ono reka sačinjena od energije koja se stalno obnavlja i od emocija koje stalno stvaramo. Stoga je veoma važno naučiti kako se kroz raznovrsne tehnike energetske psihoterapije možemo „resetovati“ i koje sve vežbe u tom cilju možemo praktikovati (tehnike disanja, meditaciju, autohipnozu, holističke vežbe itd.). Na putu ka zdravlju od naročitog značaja je molitva, kao najefikasniji način za duhovno i energetsko čišćenje. Ova knjiga otvara čitaoca za duhovno iskustvo i približava ga sopstvenoj duši, što je ujedno i put ka isceljenju, jer se duša koja boluje manifestuje kroz vidljive simptome bolesti.

Duhovna medicina čitaocu ukazuje na to da medicina XXI veka mora da bude više holistička u pristupu, da integriše različita znanja, kao i duhovnost koja će podstaći neophodnu evoluciju u razvoju svesti i pristupima lečenju. Holistički praktičar uvek mora biti svestan da je pored tehničkog znanja najvažnije to koliko Božje smirenosti i ljubavi poseduje i kako je i koliko širi oko sebe.