PUBLIKACIJE

Duhovna medicina

Knjiga Duhovna medicina dr Petra Dinića nastala je u cilju pružanja podrške svima onima koji se staraju o zdravlju svog tela i duše, bilo da se nalaze u procesu lečenja ili jednostavno teže zdravim izborima u životu.
Među brojnim izdanjima sa temom zdravlja i duhovnosti ova knjiga zauzima značajno mesto. Polazeći od večne čovekove potrebe za celovitošću ostvarenom kroz vezu između vidljivog i nevidljivog sveta, autor upućuje na to da svako u sebi nosi neku skrivenu duhovnu silu koja upravlja materijalnim pojavama i bićem...

Poruči Knjigu
//ordinacijazivot.com/wp-content/uploads/2017/08/Dr-Petar-Dinic_Duhovna-medicina_Korice_za-stampanje-scaled.jpg
Hiropraktikom do zdravlja
1-2

Hiropraktikom do zdravlja je prva knjiga iz ove oblasti na srpskom jeziku, koja će čitaocu pomoći da sazna više o ovoj značajnoj metodi koja se tek pojavljuje u zdravstvenoj praksi u našoj zemlji. Kao lekar neurofiziolog i kao prvi doktor hiropraktike u Srbiji, autor je na kompetentan naučni način u potpunosti usaglasio svoje znanje klasične medicine sa holističkim pristupom hiropraktike, koja u osnovi sadrži i primenjuje različita znanja ukupnog sistema za poboljšanje zdravlja.

Poruči Knjigu
Iznad Ovih Horizonata
Kvantna Teorija I Hrišćanska Vera

Spoznaja nelokalne (holističke) prirode same kvantne fizike tokom prethodnih decenija nagoveštava da sve, počev od subatomskih čestica, preko zvezdanih sistema, do svesnog ljudskog života, nastaje iz jedne osnovne, transcendentalne Stvarnosti, koja dovodi sve stvari iz nepostojanja u postojanje kroz neprestani čin stvaranja. U suštini, sve stvari su uzajamno povezane u jedno kvantno spleteno jedinstvo, pa svet treba posmatrati kao veliki hologram u kom svaki aspekt sadrži informacije o Celini.

Poruči Knjigu
//ordinacijazivot.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_3272.jpg